Adopt Srebrenica

 

Dokumentacioni centar je jedina arhivska platforma koja ima za cilj prikupiti, objediniti i učiniti dostupnim fotografije, video materijale, dokumente i sve ono što predstavlja i čuva uspomenu na Srebrenicu i ljude koji su nekada činili ovaj grad, kako bi porodice, mlade generacije, naši građani dobili priliku da pronađu uspomene na drage osobe koje više nisu među živima i kako bi zajedno mogli osjetiti duh zajedništva i dobrog komšiluka kojim su se razvijale veze među ljudima.

Ukupan broj jedinica arhivske građe: 1.924

Salim Mešić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Hajreta Gluhić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

7 dokumenata

Nezir Memić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Amil Jusić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Amila Jusić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Amela Nezirović

Arhiva sadrži: Fotografije;

35 dokumenata

Mustafa Spahić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

44 dokumenata

Bahrudin Suljić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

33 dokumenata

Namik Mustafić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

30 dokumenata

Omer Jahić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

2 dokumenata

Damir Redžepović

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Mirsada Alić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Suvad Mustafić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

6 dokumenata

Mirfeta Suljić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Hamed Mujić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Asim Salkić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Behajia Smajić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Amel Alić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Admir Hodžić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Sadik Šehomerović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

86 dokumenata

Alisa Suljić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Senad Krdžić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Sabit Delić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Jasmina Jusić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Mesud Pašić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Jasna Hrvačić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Suada Huseinović Sinanović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

33 dokumenata

Fetija Salimović

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Safet Nalić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Ramiz Jusić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Šaban Kadrić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Lejla Zejnilagić

Arhiva sadrži: Novinski članak;

1 dokumenata

Hajrudin Hrvačić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

4 dokumenata

Emir Košpić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Mirsad Zemunović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

65 dokumenata

Nihad Mehmedović

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Ismeta Suljić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Ibran Salkić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Mali Mehmedović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

45 dokumenata

Himzo Ćemo

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Đenan Hrvačić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Zijad Sulejmanović

Arhiva sadrži: Fotografije;

47 dokumenata

Amira Čakanović

Arhiva sadrži: Fotografije;

6 dokumenata

Mirnesa Sulejmanović

Arhiva sadrži: Fotografije;

3 dokumenata

Mensur Beganović

Arhiva sadrži: Fotografija;

1 dokumenata

Nermina Čakanović

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Asim Jusić

Arhiva sadrži: Dokument;

42 dokumenata

Zijad Salihović

Arhiva sadrži: Dokument;

23 dokumenata

Mensur Mulalić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Fata Omerović

Arhiva sadrži: Dokument;

2 dokumenata

Šaćir Nalić

Arhiva sadrži: Dokument;

14 dokumenata

Fatima Salihović

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Senida Krdžić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Arnel Alić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Nusret Salkić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Sakib Đogaz

Arhiva sadrži: Dokumenti;

47 dokumenata

Nurija Vranjkovina

Arhiva sadrži: Dokumenti;

43 dokumenata

Ejub Delić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

33 dokumenata

Šaban Gabeljić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

25 dokumenata

Senad Čakanović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

29 dokumenata

Ćerim Alić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

26 dokumenata

Almir Redžepović

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Merima Salkić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Rizo Halilović

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Samir Ejubović

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Refik Mulalić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Hasan (Ibrahim) Delić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

15 dokumenata

Nedžad Memić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

15 dokumenata

Jasminka Gušić Harbaš

Arhiva sadrži: Dokumenti;

18 dokumenata

Behadil Mujkanović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Đulzida Efendić Ćatić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

3 dokumenata

Hasan (Omer) Delić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

3 dokumenata

Šefik Alić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

2 dokumenata

Fadil Čivić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Husejin Ramić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

2 dokumenata

Hamdija Ibrahimi

Arhiva sadrži: Dokumenti;

3 dokumenata

Mevlida Salkić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Amir Murathodžić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

6 dokumenata

Fikreta Redžepović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Ehlimana Murathodžić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Adopt Srebrenica

Arhiva sadrži: Dokumenti; Razglednice; Fotografije; Predmeti; Knjige;

24 dokumenata

Hidajeta Kržavić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

45 dokumenata

Bekir Nekić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

57 dokumenata

Mehmed Kabilović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

48 dokumenata

Azem Efendić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

33 dokumenata

Ibrahim Ejubović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

64 dokumenata

Salih Mustafić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

55 dokumenata

Hidajeta Redžepović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

22 dokumenata

Omer Redžepović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

36 dokumenata

Adem Šakić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

21 dokumenata

Jasna Harbaš Gušić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

9 dokumenata

Naza Mustafić Avdagić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

7 dokumenata

Zekija Purković

Arhiva sadrži: Dokumenti;

35 dokumenata

Ibrahim Hasanković

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Dževad Hasanković

Arhiva sadrži: Dokumenti;

27 dokumenata

Fadila Mehić - Alić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

15 dokumenata

Publikacija: 100 godina škole u Skelanima

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti;

18 dokumenata

Ševket Efendić

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti;

13 dokumenata

Ramo Đulaković

Arhiva sadrži: Fotografije;

2 dokumenata

Dževada Halilović

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti;

6 dokumenata

Faruk Smajlović

Arhiva sadrži: Dopisnice

5 dokumenata

Emin Bektić

Arhiva sadrži: Fotografije

1 dokumenata

Ahmed Ustić

Arhiva sadrži: Dopisnice

3 dokumenata

Hamed Suljić

Arhiva sadrži: Fotografije

7 dokumenata

Munevera Đozić

Arhiva sadrži: Fotografije

77 dokumenata

Slađana Petković

Arhiva sadrži: Fotografije

3 dokumenata

Milivoje Dragičević

Arhiva sadrži: Fotografije

12 dokumenata

Merka Duraković

Arhiva sadrži: Fotografije

16 dokumenata

Muhamed Avdić

Arhiva sadrži: Fotografije

77 dokumenata

Krsto Stjepanović

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti

89 dokumenata

Rusmir Gadžo

Arhiva sadrži: Fotografije

3 dokumenata

Nada Bajagić

Arhiva sadrži: Fotografije

237 dokumenata

Bekir Halilović

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti

14 dokumenata