Adopt Srebrenica

 

Dokumentacioni centar je jedina arhivska platforma koja ima za cilj prikupiti, objediniti i učiniti dostupnim fotografije, video materijale, dokumente i sve ono što predstavlja i čuva uspomenu na Srebrenicu i ljude koji su nekada činili ovaj grad, kako bi porodice, mlade generacije, naši građani dobili priliku da pronađu uspomene na drage osobe koje više nisu među živima i kako bi zajedno mogli osjetiti duh zajedništva i dobrog komšiluka kojim su se razvijale veze među ljudima.

Ukupan broj jedinica arhivske građe: 1.138

Nedžad Memić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

15 dokumenata

Jasminka Gušić Harbaš

Arhiva sadrži: Dokumenti;

18 dokumenata

Behadil Mujkanović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Đulzida Efendić-Ćatić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

3 dokumenata

Hasan (Omer) Delić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

3 dokumenata

Šefik Alić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

2 dokumenata

Fadil Čivić

Arhiva sadrži: Dokument;

1 dokumenata

Husejin Ramić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

2 dokumenata

Hamdija Ibrahimi

Arhiva sadrži: Dokumenti;

3 dokumenata

Mevlida Salkić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Amir Murathodžić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

6 dokumenata

Fikreta Redžepović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Ehlimana Murathodžić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Adopt Srebrenica

Arhiva sadrži: Dokumenti; Razglednice; Fotografije; Predmeti; Knjige;

23 dokumenata

Hidajeta Kržavić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

45 dokumenata

Bekir Nekić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

57 dokumenata

Mehmed Kabilović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

48 dokumenata

Azem Efendić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

33 dokumenata

Ibrahim Ejubović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

64 dokumenata

Salih Mustafić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

55 dokumenata

Hidajeta Redžepović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

22 dokumenata

Omer Redžepović

Arhiva sadrži: Dokumenti;

36 dokumenata

Adem Šakić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

21 dokumenata

Jasna Harbaš Gušić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

9 dokumenata

Naza Mustafić Avdagić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

7 dokumenata

Zekija Purković

Arhiva sadrži: Dokumenti;

35 dokumenata

Ibrahim Hasanković

Arhiva sadrži: Dokumenti;

1 dokumenata

Dževad Hasanković

Arhiva sadrži: Dokumenti;

27 dokumenata

Fadila Mehić - Alić

Arhiva sadrži: Dokumenti;

15 dokumenata

Publikacija: 100 godina škole u Skelanima

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti;

18 dokumenata

Ševket Efendić

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti;

13 dokumenata

Ramo Đulaković

Arhiva sadrži: Fotografije;

2 dokumenata

Dževada Halilović

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti;

6 dokumenata

Faruk Smajlović

Arhiva sadrži: Dopisnice

5 dokumenata

Emin Bektić

Arhiva sadrži: Fotografije

1 dokumenata

Ahmed Ustić

Arhiva sadrži: Dopisnice

3 dokumenata

Hamed Suljić

Arhiva sadrži: Fotografije

7 dokumenata

Munevera Đozić

Arhiva sadrži: Fotografije

77 dokumenata

Slađana Petković

Arhiva sadrži: Fotografije

3 dokumenata

Milivoje Dragičević

Arhiva sadrži: Fotografije

12 dokumenata

Merka Duraković

Arhiva sadrži: Fotografije

16 dokumenata

Muhamed Avdić

Arhiva sadrži: Fotografije

77 dokumenata

Krsto Stjepanović

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti

89 dokumenata

Rusmir Gadžo

Arhiva sadrži: Fotografije

3 dokumenata

Nada Bajagić

Arhiva sadrži: Fotografije

237 dokumenata

Bekir Halilović

Arhiva sadrži: Fotografije; Dokumenti

14 dokumenata